Vurdering og rydning af dødsbo? Kontakt en erfaren marskandiser

Vurdering og rydning af dødsbo? Kontakt en erfaren marskandiser

Når der sker et dødsfald – hvad end det er forventeligt eller ud af det blå – er det som regel en anledning til sorg og ulykke for de efterladte. Der ud over er der mange praktiske gøremål, som skal udføres, og dette kan godt være op ad bakke at skulle tage stilling til midt i sorgen. Der skal for eksempel læses testamente, hvis et sådant forefindes, og arven skal fordeles mellem de efterladte, som er begunstiget. Samtlige aktiver og passiver skal gøres op, og eventuel gæld ryddes ud af verden. Pensions ordninger, forsikringer og bank konti skal opløses og afsluttes – og så er der alt det jordiske gods, det såkaldte dødsbo.

Dødsboet dækker over alle de materielle effekter, som den afdøde har efterladt sig i sin bolig. Det drejer sig i reglen om møbler, diverse husgeråd, bøger og andre personlige genstande, men også kunst, nips, sølvtøj, porcelæn og andre antikviteter, som kan repræsentere andet end affektions værdi. Et dødsbo skal helst ryddes så hurtigt som muligt efter dødsfaldet, således at boligen kan komme videre i systemet, enten ved udlejning eller salg. Og hvis du føler, at dette er en helt uoverkommelig opgave for dig og de andre efterlevende, kan du med fordel kontakte en professionel marskandiser.

Rydning af dødsbo ved specialiseret marskandiser

Med en marskandiser er du sikret en fair og respektfuld behandling af den afdødes ejendele. En professionel og dygtig marskandiser med speciale og erfaring inden for rydning af dødsbo kan hjælpe dig med at vurdere den monetære værdi af effekter, som kan sælges eller bortauktioneres, og samtidig bistå med hjælp til bortskaffelse af de genstande, som ikke kan, og derfor skal til genbrug eller doneres til velgørende formål. Den afdødes hjem behandles med den allerstørste respekt, og der ryddes pænt op efter selve rydningen.

Du kan læse meget mere om dødsbo rydning på dødsbo-rydning.dk